Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2022 r. zmiany dotyczące terminu składania PIT-2, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek od kwotę wolną od podatku.

5 stycznia 2022 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że Minister Finansów wyda rozporządzenie, w którym zostanie jasno wskazane, że PIT-2 można składać w dowolnym momencie roku podatkowego.

Co to jest PIT-2

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów – według obecnie obowiązujących zasad pracownik składał w chwili zatrudnienia. Oświadczenie to jest zatem podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach. Co istotne, raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych (aż do jego odwołania/wycofania przez pracownika). Każdy pracodawca ma obowiązek pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kiedy nie składa się PIT-2

W niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy.

W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej.

Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu. Dlatego pracownik ma możliwość niezłożenia PIT-2 i w każdym czasie złożone oświadczenie może wycofać.

Także PIT -2 nie  składają zleceniobiorcy, ale mają inną możliwość.Formularza PIT-2 nie wypełniają osoby współpracujące w oparciu o umowy zlecenia. W ich przypadku przepisy nie pozwalają zleceniodawcom pomniejszać zaliczek za PIT o kwotę zmniejszającą podatek. Rozlicza się ją dopiero w rocznym PIT. Beata Boruszkowska, księgowa, właścicielka biura rachunkowego Beata, przypomina jednak, że Polski Ład wprowadził dla zleceniobiorców całkowicie nową możliwość wnioskowania do zleceniodawcy, by ten nie pobierał zaliczek na PIT od wynagrodzeń za zlecenia. Dzięki temu ich wynagrodzenie „na rękę” będzie wyższe. – Warunkiem jest, by zleceniobiorca poza zleceniem nie miał innych źródeł przychodów, i jego roczne zarobki nie przekraczały 30 tys. zł. – zaznacza Beata Boruszkowska. Zasada ta została wprowadzona w art. 41 ust. 1c ustawy o PIT.